DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Festivalový areál a stanové městečko jsou v průběhu festivalu ohraničeny a do tohoto prostoru je povolen vstup pouze návštěvníkům festivalu na základě platné vstupenky! Z tohoto důvodu je bezpečnostní agentura oprávněna kontrolovat účastníky jak v areálu festivalu, tak ve stanovém městečku. Parkoviště je v blízkosti areálu a je provozováno jiným subjektem, než je pořadatel.

DOPRAVA - VLAK

Z Prahy či ze Slaného můžete využít výletní vlak Cyklohráček. Vlak nabízí 120 míst k sezení. Užijte si projížďku po železniční trati, po které se svezete pouze s Cyklohráčkem!

 • Výletní vláček přestavěný na velké pojízdné hřiště pro děti bude v letošním roce 2019 jezdit už šestou sezónu. Každý nepracovní den vyrážíme z Prahy hl. n. vždy v 9:02 a 13:02, zpět ze Slaného jedeme v 11:01 a 16:55.
 • Vláček vás doveze do zastávky Noutonice, která se nachází pouhé 2 km od hradu Okoř.

Kompletní jízdní řád vlaků: www.cyklohracek.cz

DOPRAVA - BUS

SPOJENÍ Z PRAHY

Posílená linka X-OKOŘ

 • Ze zastávky Nádraží Veleslavín, odjezdové stání 1 – kyvadlová doprava přímou linkou označenou jako X-OKOŘ od 12:00 v pravidelném intervalu po 30 min.
 • Poslední posílená linka X-OKOŘ vyjíždí ve 20:00. Jednotné jízdné: 30 Kč. Jízdné se platí před nástupem do autobusu u řidiče.
 • Odjezdy spojů zpět: Od 21:30 v pravidelném intervalu 30 minut. Poslední autobus odjíždí ve 01:30. Dřívější spoje viz. jízdní řád.
 • Jízdní řád: STÁHNOUT
 • Kromě posílených spojů X-OKOŘ jezdí běžná linková doprava PID.

Běžná lika PID č. 350

 • Odjezdy spojů: ze zastávky Dejvická - jízdní řád: STÁHNOUT.
 • Jízdné: info u dopravce ČSAD Kladno

SPOJENÍ Z KLADNA

Posílená linka X-OKOŘ

 • Odjezdy spojů: 13:00, 14:00, 17:00 z náměstí Svobody (z důvodu uzavření autobusového nádraží), u pobočky České spořitelny
 • Zastávky spoje: náměstí Svobody Kladno, Okoř
 • Odjezdy spojů zpět: ve 21:00, 22:00, 00:00, 01:00
 • Jednotné jízdné: 30,- Kč. Jízdenky k zakoupení před nástupem do autobusu.
 • Jízdní řád: STÁHNOUT

PARKOVÁNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 • Parkování pro návštěvníky je zajištěno v okolí obce Okoř cca 200 m od areálu a při příjezdu je označeno orientačním systémem.
 • Parkování nezajišťuje pořadatel festivalu.
 • Do festivalového areálu je přísný zákaz vjezdu. V případě neoprávněného vjezdu může dojít k odtažení vozidla.
 • Za věci uložené v autě neručíme, nicméně bezpečnost v obci a v okolí parkovišť je v průběhu celého dne kontrolována policií ČR.

DĚTI

 • Dětské vstupné - děti do věku 14 let* v doprovodu rodičů - 100,- Kč.
 • * k prokázání věku dítěte je nutné mít s sebou doklad dítěte, nebo jeho kopii, na kterém bude fotografie dítěte spolu s uvedeným datem narození (např. cestovní pas, průkazka MHD apd.)
 • Plnou zodpovědnost za nezletilé děti v areálu festivalu nesou rodiče.

VOZÍČKÁŘI A DRŽITELÉ ZTP/P

 • Vozíčkáři a držitelé ZTP/P mají vstup do areálu zdarma. Toto neplatí pro doprovod těchto osob, ten si vstupenku na festival hadí.
 • V areálu festivalu budou k dispozici mobilní HANDICAP WC.

PSI

 • Pro pejsky i jiná zvířata není vstup z bezpečnostních důvodů do areálu festivalu povolen.

AKREDITACE

 • Novinářská akreditace je určena novinářům, fotografům, TV a rádio redaktorům a jejich štábům.
 • O novinářskou akreditaci/fotopas žádejte výhradně písemně na mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
 • Zasláním žádosti nevzniká automaticky nárok na její udělení. Novinářská akreditace bude následně potvrzena/zamítnuta e-mailem.
 • O udělení akreditace bude rozhodovat předem poskytnutá publicita aktuálního ročníku festivalu Okoř. Bude udělena jedna, maximálně dvě akreditace, na jedno médium, pokud nerozhodne management festivalu jinak.
 • O akreditaci si, prosím, zažádejte nejpozději do 22.8.2019 do 18:00 hod.. V ideálním případě doložte vaší žádost uveřejněnými informacemi o festivalu. Na pozdější žádosti, případně žádosti o akreditace přímo na místě, nebude brán z organizačních důvodů zřetel a nebudou možné. Součástí žádosti by měly být případné žádosti o rozhovory s konkrétními umělci, případně další požadavky.
 • Novinářská akreditace neopravňuje ke vstupu do zázemí festivalu.
 • Prosíme akreditované novináře po realizovaném mediálním výstupu z festivalu Okoř o jeho zaslání na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Tato pomoc vám bude výhodou při akreditaci na ročník příští.

AKREDITACE - UPOZORNĚNÍ

 • Udělená novinářská akreditace je nepřenosná a bude vydána pouze na základě předložení občanského/řidičského průkazu či pasu. V případě ztráty nevzniká automaticky nárok na vystavení nové. O možném znovu vystavení rozhodne management festivalu.
 • Akreditaci si bude možné vyzvednout nejdéle do 17:30 hod., na pozdější příchody nebude brán zřetel a akreditace bude bez náhrady zrušena.

OTEVÍRACÍ DOBA AREÁLU

 • Areál festivalu otevřen pro návštěvníky s platnou vstupenkou od 11:00 hod.
 • Hudební produkce od 13:00 hod.
 • Stanové městečko se návštěvníkům festivalu otevře v sobotu 24.8.2019 v 11:00 hod.

STANOVÉ MĚSTEČKO

 • Pořadatel nezajišťuje stanové městečko, možnost stanování je v těsné blízkosti areálu festivalu a vstup do prostor je možný pouze pro návštěvníky festivalu na základě prokázání se platnou vstupenkou či identifikačním náramkem.
 • Do prostoru je vstup možný až po otevření bran festivalu v sobotu 24.8.2019 ve 12:00 hod.
 • Stanování je bezplatné a pořadatel nenese nad prostorem žádnou zodpovědnost.
 • Prostor pro stanování nebude vybaven žádným sociálním zařízením a jeho uživatelé budou moci využít mobilních sociálních zařízení v areálu festivalu.
 • V prostorách je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm, manipulovat s výbušninami včetně petard.
 • Stejně jako v celém areálu festivalu tak i v těchto prostorách, prosím, dodržujte pořádek a veškerý odpad odhazujte do odpadkových košů.
 • Do prostor není možno zajíždět s žádným motorovým prostředkem.
 • Pořadatel neručí za bezpečnost věcí ve stanovém městečku. Z tohoto důvodu doporučujeme nenechávat ve stanech cenné věci v době vaší nepřítomnosti.
 • Nově přemístěno viz. MAPA AREÁLU.

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

 • Bezpečnostní služba je na festivalu na ochranu návštěvníků, jakož i na ochranu festivalových prostor a festivalového zařízení.
 • O bezpečnost mimo areál festivalu se stará Městská policie a Policie ČR.
 • Identifikovat ji budete moci podle jednotného oblečení (černé trička, vesty, bundy s nápisem Security)
 • Mezi pravomoci bezpečnostní služby patří mimo jiné následující činnosti:
  • kontrola vstupenek a identifikačních náramků při vstupu do areálu festivalu i při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání koncertu vč. namátkových kontrol
  • osobní prohlídka při vstupu do areálu (kontrola zákazu vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů) - viz. ZÁKAZY
  • vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či nepoškozeného identifikačního náramku, agresivní osoba, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog apod.)
  • zamezení vstupu do prostor nevyhrazených pro veřejnost zejména backstage

ZÁKAZY

 • Do areálu je přísně zakázáno vnášet tyto předměty:
  • skleněné nádoby včetně lahví
  • plechovky, PET lahve
  • vlastní jídlo a nápoje, vč. alkoholických a to v jakémkoli množství a balení
  • hořlaviny
  • zbraně jakéhokoliv druhu
  • pyrotechnické předměty
  • magnetofony a profesionální foto a video techniku /výjimku tvoří pouze akreditovaní novináři, kteří jsou řádně označeni a od běžného festivalového diváka jsou rozeznatelní/, toto se netýká plně automatických neprofesionálních fotoaparátů
  • drogy a omamné látky
  • předměty ohrožující bezpečnost
 • Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamů, které by mohly sloužit k dalšímu komerčnímu využití.
 • Do areálu je zamezen vstup psům a dalším domácím mazlíčkům.
 • Pro celý areál platí zákaz vjezdu motorovým vozidlům /vyjma kapel a organizátorů/.
 • Je zakázáno umisťovat jakékoliv plakáty nebo reklamu v areálu. Toto je povoleno pouze se svolením hlavního pořadatele.
 • Zákaz rozdělávání ohně v celém areálu vč. stanového městečka.
 • Zákaz vypouštění tzv. „lampionů štěstí“, známých též jako „létající přání“.

OBČERSTVENÍ

 • Dle pečlivého výběru pořadatele je zajištěn dostatečný počet stánkařů vč. barů, pivních stánků, jídelen s občerstvením a jiných stánků s kompletním sortimentem teplých i studených jídel (vč. vegetariánských) a alko a nealko nápojů.
 • Stánky jsou rozmístěny v několika sekcích po celé ploše areálu.
 • Použité obaly a tácky vhazujte do popelnic umístěných v celém areálu festivalu.
 • Pro rok 2019 budou v celém areálu tzv. NickNack – zálohované kelímky.
 • Při zjištění nedostatků, či nespokojenosti s kvalitou jídla a pití, kontaktujte pořadatele festivalu.

CASHLESS SLUŽBA

 • Další velkou novinkou na letošní Okoři budou tzv. CASHLESS pásky - bezhotovostní platby. Systém, který vás nic nestojí zato zrychlí a zjednoduší servis pro vás. Jak funguje? Proti vratné záloze 30,- Kč dostanete na ruku krásný obrandovaný náramek s čipem. U pokladny nabijete čip hotovostí v jakékoliv výši. Zároveň s nabitím dostanete účtenku s QR kódem a odkazem na web, kde můžete svojí útratu kontrolovat online. Pokud vás přepadne hlad či žízeň dojdete na stánek, objednáte, přiložíte čip a odcházíte. Systém je ověřený a funguje. Je lepší odbavení u stánků a netvoří se fronty. V areálu festivalu bude prodejní místo - POKLADNA - na které si kdykoliv během festivalu čip dobijete případně si zde můžete zkontrolovat stav zůstatku na vašem čipu. Pokladna bude hned u vstupu do areálu. Veškeré peníze, které na vašem čipu zůstanou, vám vrátíme při odchodu z festivalu bez jakéhokoliv poplatku. Ihned při odchodu z areálu na pokladních místech nebo na bankovní účet pomocí vámi vygenerovaného požadavku přes elektronickou účtenku. (Detailní informace o vracení kreditu naleznete ve vaší elektronické účtence). Cashless zajišťuje společnost https://nfctron.com. Provozovatel neodpovídá za škodu v případě ztráty nebo odcizení čipu. Účtenku si uschovejte po dobu celé akce u sebe.
 • Otázky a odpovědi jak systém funguje: PDF

DOPORUČENÉ OSOBNÍ VĚCI

 • Občanský průkaz, kartičku pojištěnce a peníze.
 • V případě stanování hygienické potřeby, stan atd.
 • Dále doporučujeme vzít si s sebou deku na sezení a pláštěnku v případě nepříznivého počasí.

HYGIENA

 • Na festivalu bude k dispozici dostatečný počet mobilních WC, která budou umístěna na vyhrazeném prostoru v areálu festivalu včetně stanového městečka.
 • Ve festivalovém areálu bude dostatečný počet odpadkových košů a kontejnerů. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu a odpadkové koše využívali. Tyto koše jsou pravidelně vynášeny.
 • K dispozici bude voda určená především pro běžnou hygienu v průběhu dne, pro stánkaře a pro stanové městečko. Voda není určena jako zdroj pití pro návštěvníky.

FOTO + VIDEO

Na festivalu je povoleno fotografování profesionálním fotoaparátem pouze akreditovaným novinářům s platným fotopasem. Jako pořadatelé jsme smluvně vázaní k tomu, že hudební a jiná vystoupení na festivalu nebudou žádným způsobem zaznamenávána profesionální záznamovou technikou. Do areálu tedy není dovoleno vnášet profesionální fotoaparáty, kamery a audio nahrávací zařízení. Tolerované jsou pouze neprofesionální automatické fotoaparáty. V blízkosti pódií je zakázáno používat fotoaparáty s bleskem. U vchodu i na jiných místech jsou diváci podrobeni kontrole bezpečnostní služby, která je povinna nevpustit do areálu žádné osoby s výše uvedenými zařízeními. Posouzení, zda-li dané zařízení patří mezi “profesionální”, náleží výhradně bezpečnostní službě. Pořizování videozáznamů v areálu festivalu je zakázáno. Výjimku tvoří předem akreditované filmové štáby. Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého záznamu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s Festivalem Okoř, pořadatelem a jeho partnery.

PRVNÍ POMOC

 • Festival má k dispozici stanoviště první pomoci s kvalifikovaným zdravotním personálem.
 • Umístění je hned vedle hlavní vstupní brány, případně je možné ho najít dle navigace, která je pro tyto účely v areálu vytvořena. Informace o umístění vám též podají označení členové pořadatelské služby.
 • V případě úrazu i v případě podezření na zdravotní problémy /kohokoliv z vašeho okolí, i neznámého/ kontaktujte zdravotníky.
 • V případě úrazu mimo dosah festivalové zdravotnické služby (např. v obci apod.) volejte číslo záchranné služby 155.
 • Hasiči a zdravotníci jsou k zastižení také na tel. čísle 737 717 112, které můžete využít i jako linku pro přivolání pomoci.
 • K bezproblémovému průběhu festivalu pomůže, když k sobě jako návštěvníci budete navzájem ohleduplní a budete spolupracovat se zdravotníky, pořadateli i bezpečnostní službou.
 • V teplých dnech se chraňte se před slunečním zářením a před nadměrným hlukem.

ÚSCHOVNA

 • V areálu festivalu není k dispozici úschovna zavazadel.
 • Za věci odložené ve festivalovém areálu či stanovém městečku pořadatel v žádném případě neručí.
 • Cenné věci (fotoaparáty, drahé mobilní telefony, iPody a podobná zařízení) doporučujeme zanechat raději doma.
 • V případě ztráty či nálezu se, prosím, obraťte na bezpečnostní službu.