Stanové městečko

Upozorňujeme návštěvníky na změnu provozu stanového městečka oproti předchozím ročníkům.

Pořadatel letos nezajišťuje stanové městečko, možnost stanování je v těsné blízkosti areálu festivalu a vstup do prostor je možný pouze pro návštěvníky festivalu na základě prokázání se platnou vstupenkou či identifikačním náramkem.

Aktuální informace

  • Pořadatel nezajišťuje stanové městečko, možnost stanování je v těsné blízkosti areálu festivalu a vstup do prostor je možný pouze pro návštěvníky festivalu na základě prokázání se platnou vstupenkou či identifikačním náramkem.
  • Do prostoru je vstup možný až po otevření bran festivalu v sobotu 19.8.2017 ve 12:00 hod.
  • Stanování je bezplatné a pořadatel nenese nad prostorem žádnou zodpovědnost.
  • Prostor pro stanování nebude vybaven žádným sociálním zařízením a jeho uživatelé budou moci využít mobilních sociálních zařízení v areálu festivalu.
  • V prostorách je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm, manipulovat s výbušninami včetně petard.
  • Stejně jako v celém areálu festivalu tak i v těchto prostorách, prosím, dodržujte pořádek a veškerý odpad odhazujte do odpadkových košů.
  • Do prostor není možno zajíždět s žádným motorovým prostředkem.
  • Pořadatel neručí za bezpečnost věcí ve stanovém městečku. Z tohoto důvodu doporučujeme nenechávat ve stanech cenné věci v době vaší nepřítomnosti.

Sdílej: